Aanpak

Aanpak - Leren Doen Opleveren

* Inventariseren:  van de “basis” en huidige situatie (as-is):
Elk nieuw traject start met een inventarisatie waarin onder andere antwoorden worden gezocht op vragen als: Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf? Wat drijft de organisatie? Wat is hun ‘Why’? Welke klantvraag willen ze op welke manier voldoen? Hoe is het proces nu opgezet? Welke activiteiten worden wanneer uitgevoerd? Hoe hoog is de kwaliteit en productiviteit? Wat is de impact van de houding & gedrag van de medewerkers op de klantwaarde en productiviteit?

* Leren: Identificeren van het bestaande verbeterpotentieel
Daarna wordt geleerd wat de belangrijkste speer punten zijn van de Lean filosofie bijvoorbeeld in praktische workshops gekoppeld aan een werkelijk proces. Vragen die vervolgens worden getoetst om het verbeterpotentieel te bepalen zijn: Welke obstakels verhinderen het halen van de doelstellingen & klantvraag? Wat is de oorzaak van de obstakels en hoe kunnen die weggenomen worden?

Basis om zicht te krijgen op de obstakels zijn de 3 Lean verspillingen:
1. Mura: variatie die leidt tot onevenwichtige situaties
2. Muri: activiteit dat te veel vraagt van personeel, materiaal of machine
3. Muda: activiteiten die geen waarde toevoegen
Dit zijn belangrijke inzichten om de doorstroming van de waarde toevoegende activiteiten in een proces te bevorderen en daarmee de productiviteit.

* Doen: Realiseren én borgen van het verbeterpotentieel
Door een gedegen project aanpak en deze in korte PDCA cycli uit te voeren worden verbeteringen doorgevoerd. In kleine stappen naar groot succes! Daarin wordt veel aandacht besteed aan de gewenste houding & gedrag van alle betrokkenen en de mogelijkheden om hier leiding aan te geven.

* Opleveren: Juiste oplevering van het traject
Zorgdragen en zekerstellen dat de resultaten duurzaam zijn verbeterd door in contact te blijven met de opdrachtgever en afspraken te maken over een eventueel vervolg op de begeleiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>